Giới thiệu
Trang chủ Giới thiệu công ty

Giới Thiệu Công Ty

19/01/2019 2713 lượt xem

Dự án Cảng vận tải Phan Thiết tỉnh Bình Thuận do Công ty tư vấn xây dựng Đường thuỷ lập năm 1997 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2437 QĐ/UB-BT ngày 18/11/1997. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công lập tổng dự toán do Công ty tư vấn xây dựng Đường thuỷ lập năm 1998 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2091 QĐ/CTUB-BT ngày 16/10/1998 và Quyết định số 2114 QĐ/CT.UBBT ngày 29/8/2001.

Ngày 27/08/2013, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư gói thầu số 02, dự án Cảng vận tải Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên. Quy mô thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500, Cảng vận tải Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 10/09/2012.

Ngày 29/01/2015, Hợp đồng số 01/HĐ-CVTPT về việc Đầu tư thực hiện dự án Cảng vận tải Phan Thiết được ký giữa Sở Giao thông vận tải Bình Thuận và Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên (thành viên đứng đầu Liên danh là Công ty TNHH Thép Trung Nguyên).

Ngày 12/10/2018, Cục hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 1611/QĐ-CHHVN về Quyết định Công bố mở Bến cảng Phan Thiết. Có khả năng tiếp nhận các loại tàu: tàu vận tải (hành khách, hàng hoá) từ bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý, tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 1.000 DWT.

Top
X

Xem Fanpage của chúng tôi.